ผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย

ผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย หรือเทรนเนอร์ จาก SC Fitness Exclusive Club ทุกคน ได้รับมาตรฐาน จาก FIT ที่เป็นมาตรฐานสากล 

สอบถามการให้บริการผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย จากเราได้ที่นี่